Aktualitātes

 • 19.12.2019 Ziemassvētki sabraukuši...

  Kad telpas piepilda piparkūku smarža un sapostas eglītes steidz ieņemt goda vietu, tad pārņem burvestību gaisotne. Svētku zālē visas nedēļas garumā notiek dažnedažādas burvestības. Savas burvju spējas rāda fejas, pie bērniem ciemojas gan lāči, gan vāveres un zaķi, kopā draudzīgi darbojas gan kaķi, gan peles, un, protams, visi gaida Ziemassvētku vecīti. Skan dziesmas, mazās kājiņas griežas jautros deju ritmos. Bērnu prieks un Ziemassvētku zvaniņu skaņas palīdz Ziemassvētku vecītim atrast ceļu pie bērniem… Un, kā mirdz bērnu actiņas, saņemot dāvanas!

  Lai taptu skaists pasākums, kas sagādā bērniem prieku, protams, ir jāiegulda liels darbs. Scenārijs top, sadarbojoties grupu un mūzikas skolotājām, ievērojot konkrētās grupas vecumu: pasākumā, kas ir paredzēts bērniem, galvenās lomas ir, protams, grupas darbiniekiem – skolotājām un skolotāju palīdzēm. Taču grupā „Zaķītis” skolotājas lauza tradīcijas, un svētku pasākumā kopā ar bērniem dziedāja, dejoja, rotaļājās un gaidīja Ziemassvētku vecīti arī vecāki. Paldies skolotājām par uzdrošināšanos un vecākiem par drosmi un atsauksmi.

  Ar zaļo egļu smaržu, gaišām domām un ticību labajam pie mūsu durvīm klauvē svētku laiks. Gaišus, labestības piepildītus Ziemassvētkus! Veiksmi un panākumus Jaunajā gadā!

 • 23.11.2019 Viktorīna "Mana Latvija"

  20.novembrī pēc Latvijas dzimšanas dienas, sagatavošanas grupu bērni piedalījās viktorīnā „Mana Latvija”, kurā bija jāveic dažādi izglītojoši uzdevumi. Viesos pie mums bija arī Sprīdītis, kuram bija daudz jautājumu, uz kuriem mūsu bērni palīdzēja atrast atbildes. Jau iepriekš bērni ar savām skolotājām runāja par Latviju, zīmēja, līmēja, vēlēja Latvijai labus vārdus. Bērni zina, ka Latvijai, tāpat kā katram no mums, ir sava dzimšanas diena un nosauca 101 gadu. Bērni atpazīst valsts simboliku, var nosaukt Latvijas galvaspilsētu, mūsu dzimto pilsētu, kā arī citas pilsētas, upes, kalnus. Vairāki uzdevumi bija jāveic arī līdzjutējiem, komandas grupas biedriem. Tiem ar dažādu uzdevumu palīdzību bija jāatšifrē pilsētu un upju nosaukumi, kā arī jāsaliek ziedlapiņas margrietiņai un punktiņus mārītei. Savas uzkrātās zināšanas bērni apvienoja ar dziesmām un dzejoļiem par Latviju.

  Ko mēs vēlam Latvijai? Lai Latvija būtu skaista, lai tajā būtu daudz prieka! Lai visi bērni var mācīties skolā, būt gudri un labi!

  Sveicam Latviju Dzimšanas dienā!

 • 15.11.2019 Latvijas dzimšanas diena

  Pirmā valstiskās piederības sajūta bērnā noteikti nāk no ģimenes, pirmsskolā patriotismu stiprinām atbilstoši katram vecumposmam, arī caur iestādes tradīcijām.

  Sagaidot valsts svētkus, bērni mācījās atpazīt mūsu valsts karogu, ģerboni, kā arī iepazina mūsu dzimto pilsētu. Vecākās un sagatavošanas grupas novembrī apmeklēja vairākas ievērojamākās vietas Daugavpilī: muzeju, Inovācijas centru, Digitālo centru, Medicīnas koledžu, zoodārzu.

  11.novembrī Lāčplēša dienā bērnudārza pagalmā tradicionāli dedzinājām pašgatavotus svečturus uz Latvijas kontūras. Taču 14.novembris - svinīga un priecīga diena bērnudārzā, kad visiem pie apģērba ir sarkanbaltā lentīte. Bērniem atmiņā paliks kopīgi dziedātā Latvijas himna, skaistie bērnu zīmējumi un aplikācijas par mūsu Dzimteni. Svētkos neiztikām arī bez latviešu tautas dejām, dziesmām un rotaļām.

  Pasākuma noslēgumā, pēc kopīgi dziedātās dziesmas mielojāmies ar skaisto svētku kliņģeri.

 • 10.11.2019 Mārtiņi, Mārtiņi, ziemai vaļā vārtiņi

  Novembrī, kad visi zemes darbi padarīti, iesākas ķekatu laiks. Pirmsskolnieki gatavojas Mārtiņdienai. Šajā dienā Mārtiņa bērni izgatavo maskas un Mārtiņgailīšus, gatavo ēdienus un tad iet ķekatās pie kaimiņbērniem, kur kopā min mīklas, dzied dziesmas un iet rotaļās.

  Viens no pirmsskolas uzdevumiem ir iepazīstināt audzēkņus ar latviešu folkloru gan ikdienā, gan svētkos, apgūstot latviešu tautas tradīcijas.

  Tāpēc grupa „Bitīte” svinēja Mārtiņus zālē kopā ar vecākiem. Saģērbušies dažādās maskās: gaiļu, lāču, čigāniešu, zaķu u.c., mūzikas instrumentus skandinot, grabinot, lai saimniece sadzirdētu, ka ir ieradušies „budēlīši”, iegāja zālē. Visi priecājās, ejot jautrās rotaļās, dejojot, dziedot, skandinot tautas dziesmas, lai nākamais gads būtu auglīgs un nestu labklājību, pārpilnību un veselību. Kā pārsteigums bērniem – ciemos ieradās: skaistais Gailis, jautrā Čigāniete un pats Mārtiņš ar savu kumeļu.

  Mārtiņdienas tradīcijām ir sensena vēsture. Šī diena iezīmē rudens izskaņu - laiku, kad vārti uz ziemu jau vaļā.

 • 29.10.2019 Lielā Rudens talka

  Pieteikšanās Ekoskolu programmā nozīmēja būt gataviem iesaistīt pirmsskolniekus (atbilstoši spējām), viņu vecākus un darbiniekus programmas īstenošanas plānošanā, darbā un novērtēšanā.

  Ekoskolas uzdevums ir katrā no tēmām meklēt iespējas praktiski risināt problēmas.

  Oktobra beigās vecākajās un sagatavošanas grupās tika rīkotas Rudens talkas Stropu mežā un Gubiščes parkā. Tas bija liels izaicinājums skolotājām, jo līdz šim ārpus dārziņa teritorijas netika koptas.

  Gan mežā, gan parkā skolotājas izdomāja vairākas aktivitātes ar kokiem, ar lapām, ar sūnām un citām meža veltēm. Bērni pētīja ar lupām koka mizu, mērīja stumbrus, nosauca attēlos redzētos un meklēja īstos kokus, salasīja meža veltes. Taču mežā un parkā vēja nestas čipsu pakas, izmētātas pudeles un skārda bundžas radīja sliktu iespaidu. Un tad noderēja iepriekš iegūtās zināšanas par atkritumu veidiem, par to šķirošanu, par atkritumu ietekmi uz nedzīvo dabu un cilvēka veselību, augu, dzīvnieku valsti. Iepriekš sarūpētajos maisos ar uzrakstiem „Papīrs”, „Plastmasa”, „Stikls”, „Metāls” bērni lika atrastos atkritumus. Pilnus maisus aiznesa līdz konteineriem, kur savām acīm pārliecinājās, ka konteineri ir dažādi, katrs ar savu saturu, uzrakstiem un simboliem.

  Iesaistot teritorijas sakopšanā pirmsskolēnus, tiek veicināta viņu atbildība un lepnums par paveikto. Mēs rosinām vēlmi rīkoties un līdzdarboties, lai ilgtermiņā panāktu pārmaiņas vidē un sabiedrībā.

 • 25.10.2019 Rudens svētki

  Bērni vairākas nodarbības pavadīja ārā, pētot rudens pazīmes, meklējot lapas, kastaņus un citus rudens dabas materiālus. Grupiņās varēja vērot ļoti interesantus bērnu darbiņus: gan telpiskus rudens kokus, gan zvēriņus, lapu virtenes un puķes, kas veidoti no koku lapām. Bērni centās iegaumēt koku nosaukumus un atpazīt to lapas, augļus un sēklas.

  Bērniem pirmie rudens mēneši ir atnesuši jaunas prasmes un iemaņas, kuras var parādīt arī svētkos. Kā jau katru gadu, arī šogad „Liesmiņā” visās grupās tika rīkoti Rudens svētki. Dziedot, dejojot, spēlējot tika noskaidrots, kā gatavojas ziemai meža iemītnieki, kā arī kādu ražu iespējams novākt rudenī: augļus, dārzeņus, sēnes, labību.

 • 10.10.2019 Mēs esam Ekoskolu programmas dalībnieki!

  Šogad mūsu pirmsskolas izglītības iestāde iesaistījās Ekoskolu programmā.

  Šī programma ir viens no populārākajiem ekoloģiskās izglītības modeļiem pasaulē. Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 51 000 skolu 59 pasaules valstīs.

  Programma veicina izpratni par vidi, saistot to ar mācību saturu, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties. Tā ir programma, kuras īstenošanā tiek iesaistīta sabiedrība.

  Programma piedāvā izpētīt vairākas tēmas: atkritumi, ūdens, transports, enerģija, mežs, pārtika, veselīgs dzīvesveids, bioloģiskā daudzveidība. Katru gadu padziļināti jāizpēta viena tēma. Šogad mēs izvēlējāmies tēmu – ATKRITUMI. Vairāki pasākumi būs saistīti tieši ar šo tēmu, daži no tiem jau ir notikuši: lielā rudens talka Stropu mežā un Gubiščes parkā, kastes izgatavošana papīra atkritumiem, piedalīšanās radošo darbu konkursos „Uzliec pauzi plastmasai” un „Mans zaļais Ziemassvētku iesaiņojums”.

 • 29.09.2019 Miķelītis, labs vīrs...

  29.septembrī tiek svinēti tradicionālie rudens saulgriežu svētki Miķeļi, kad diena un nakts ir vienā garuma. Ievērojot latviešu tautas tradīcijas, mūsu „Liesmiņā” tika svinēti Miķeļi.

  Svētki tika rīkoti ar mērķi padziļināt bērnu zināšanas par latviešu tautas tradīcijām, ar tām saistītām tautasdziesmām, dzejoļiem, rotaļām un personāžiem – Miķelis, Saimniece, Gailis, Pele, Žagata.

  Gaidot Miķeļdienu atbilstoši savam vecumam kopā ar skolotājām bērni pētīja rudens pazīmes, noskaidroja, kāpēc Miķeļdienu sauc par ražas svētkiem, veidoja izstādes no rudens veltēm, izrotāja laukumiņu ar rudens ziedu jostu.

  Galvenā rudens saulgriežu svētku tradīcija – Miķeļtirdziņš. Tam bērni gatavojās īpaši: kopā ar vecākiem gatavoja preces – cepa, iesaiņoja, rakstīja cenas, bet nodarbībās mācījās skaitīt naudu. Miķeļtirdziņa tēma tika apspēlēta arī svētkos: rotaļveidā, ar dziesmu un deju palīdzību bērniem tika paskaidrots, kā pirkt un kā pārdot.

 • 27.09.2019 Eiropas sporta nedēļa

  No 23. līdz 27.septembrim tradicionāli jau piekto gadu mūsu pedagogi ar bērniem piedalījās Eiropas sporta nedēļā. Akcijas mērķis: motivēt bērnus un pieaugušos būt kustīgiem, veicināt fizisko aktivitāti un pozitīvu emocionālo saskarsmi, vairot izpratni par sporta nozīmi un veselīgu dzīvesveidu. Iestādē visās grupās notika sporta aktivitātes: jaunākā vecuma grupās – kustību rotaļas, taču lielākiem bērniem tika attīstīts sporta gars un azarts, piedaloties stafetēs. Sporta nedēļas noslēgumā visi audzēkņi un darbinieki sapulcējās iestādes pagalmā uz jautru kopīgo rīta rosmi mūzikas pavadījumā.

 • 01.09.2019 Zinību diena

  Vasaras brīvdienas ir pagājušas, kļavu lapas sāk sārtoties, un sākās jauns darba cēliens. Daži atgriezās savās grupās, steidza satikt savus draugus, skolotājas un dalījās stāstos par saviem vasaras piedzīvojumiem. Taču daudziem viss bija svešs un nezināms.

  Visi sapulcējās mūzikas zālē. Šajā svētku rītā skolotājas iepriecināja bērnus ar leļļu teātra izrādi „Kā cālēni Saulīti meklēja”. Bet Rūķītis Zinītis novēlēja visiem draudzību, zinātkāri un jauku interesantu mācību gadu.

  Lai mums visiem krāsains, radošām idejām pilns mācību gads! Lai veiksmīga sadarbība!